Stages bij de SMO-raad

Graag bieden wij studenten de ruimte om met een stage hun afstudeeropdrachten uit te voeren bij de SMO-Raad. Naast theoretische verkenning omvat zo’n stage veldwerk.

De theoretische verkenning zou het sociaal domein in de breedte kunnen betreffen met de WMO, de jeugdzorg en de participatiewet in het bijzonder. Tevens zou men zich kunnen oriënteren op communicatiemiddelen die passen bij de doelgroep. Het veldwerk kan zich richten op representanten van de doelgroep, uitvoerders van hulp en zorg, ambtenaren en politici van de gemeente Brunssum (28 000 inwoners).

Ondanks het enthousiasme van de vrijwilligers van de SMO-Raad is de beschikbare expertise begrensd. Kennis en ervaring zouden door een afstudeeropdracht aangevuld kunnen worden. Het verwachte resultaat van een stage is daarom analyse en advies.

Vergoeding: € 330 op maandbasis
Periode: Drie maanden in overleg
Locatie: In overleg

Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Dan kunt u gebruik maken van dit formulier. Wij zullen dan zo snel mogelijk reageren op uw opmerking.

Dit contactformulier is niet bedoeld voor het aanvragen van individuele voorzieningen. Hiervoor verwijzen wij u naar de Gemeente Brunssum: 045-527 85 55 of het Zorgloket van de Gemeente Brunssum