wat doen wij?

Wat doet de SMO-Raad?

De SMO-Raad komt op voor de burgers in Brunssum die zorg, steun of hulp nodig hebben.

Hoe doet de SMO-Raad dat?

De Raad volgt de uitvoering van de sociale wetten in Brunssum. Ze geeft commentaar op het beleid van de gemeente. Ook de uitvoering van het sociale beleid krijgt aandacht. Als nodig geeft de Raad advies, gevraagd of ongevraagd. 

Hoezo SMO?

De afkorting SMO staat voor Sociaal-Maatschappelijke Ondersteuning, vandaar de naam SMO-Raad. In andere gemeenten heet zo'n orgaan soms WMO-Raad. Die naam is afgeleid van de wet WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning. Andere belangrijke wetten zijn de Jeugdwet en Participatiewet.

Wie zitten in de SMO-Raad?

De leden zijn betrokken Brunssummers. Het gaat om ongeveer dertig onafhankelijke vrijwilligers.

Klankbordgroep: bron van informatie

Binnen de SMO-raad speelt de Klankbord¬groep een belangrijke rol. Daarin zitten burgers met kennis van maatschap¬pelijke steun. Door hun ervaringen en meningen weet de Raad beter wat speelt in Brunssum. Daarnaast controleert de Klankbordgroep de toegankelijkheid van gebouwen en ruimten. De Klankbordgroep zoekt altijd versterking.

Tenslotte, maar niet op de laatste plaats:

De SMO-Raad wil namens de inwoners spreken. Daarom heeft ze grote belangstelling voor de ervaringen in Brunssum met de uitvoering van het sociale beleid. Hoe gaat het met de praktijk van zorg en steun in Brunssum?

Reageren?

Meer informatie vindt u op onze website www.smoraadbrunssum.nl en Facebookpagina.
Bellen (06-42316443) of mailen (smobrunssum@gmail.com) kan ook.